ارتباط با نشریه 

صاحب امتیاز:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسوول و سردبیر:
دکتر مصطفی گودرزی
پست الکترونیکی: goudarzi40@gmail.com
پیام‌رسان: 09121304399

مدیر اجرایی: 
مینو خانی
پست الکترونیکی: khanyminoo@gmail.com
پیام‌رسان: 09123072350


کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات عالی هنر است.